Alle funktioner

Det store overblik

Regnskab
Start up
Professionel
Ubegrænset antal bilag og poster
Fri support på telefon og mail
Adgang for rådgivere og yderligere brugere - ubegrænset antal
Giv din revisor adgang med invitation på mail
Flere regnskaber under samme log ind
Mulighed for 2-vejs godkendelse ved log ind
Regelmæssig og automatisk backup
Overholder GDPR og mulighed for databehandleraftale
Skjul alle momsfunktioner ved firma som ikke er momsregistreret
Udlæsning af RegnskabBasis CVS
Ind- og udlæsning af SAF-T filer
Bogføringsguide
Salg
Start up
Professionel
Fakturaer, kunder og varer/ydelser - ubegrænset antal
Send faktura til kundens mail som vedhæftet pdf
Bogfør faktura uden afsendelse - udskriv pdf på printer
Send kreditnotaer
Kundekontokort - se bevægelser på kunden
Saldooversigt - se hvilke kunder skylder og hvor meget
Opsæt individuelle betalingsdage for kunder
Gensend faktura / Opret kopi af faktura
Indstil nummer på næste faktura og fast tekst før/efter
Importer kunder og varer/ydelser fra csv fil
Send faktura til EAN-modtager via Nemhandel og PEPPOL -
Dit firmalogo på faktura -
Giro og IBAN/SWIFT betalingsoplysninger på faktura -
Send kontoudtog, påmindelser og rykkere til kunder -
Send igennem egen mailkonto -
Faktura på engelsk -
Fakturering i fremmed valuta -
Udgifter
Start up
Professionel
Udgiftsbilag og leverandører - ubegrænset antal
Indlæs bilag fra fil
Send bilag ind på som vedhæftning på mail
Tag et billede af bilag og send ind
Automatisk genkendelse fra bilag af leverandør, dato, beløb og moms
Leverandørkontokort - se bevægelser for leverandøren
Saldoliste - se hvilke leverandører der skyldes til og hvor meget
Oversigt over bogførte bilag - elektronisk ringbind
Importer leverandører fra csv fil
Modtag udgiftsbilag via Nemhandel og PEPPOL -
Kassekladde
Start up
Professionel
Opret, rediger og bogfør kladder
Mulighed for flere kladder på samme tid
Indlæsning af fil fra banken med poster
Overblik over tidligere bogførte kladder
Tastevenlig, relevante genvejstaster samt kopiering til og fra Excel
Følg tre beholdninger og kladdens balance i realtid
Automatisk indlæsning af poster fra banken med Bank Connect -
Indlæsning af lønposter fra Danløn, Salary, Dataløn og Proløn -
Moms
Start up
Professionel
Bogfør og vis momsen for nuværende samt tidligere perioder
Momsrapport med samme opbygning som Skats formular til indberetning
Indstilling af momsperiode pr. regnskabsår - halvårlig, kvartalsvis og månedlig
Bogfør moms for en tidligere periode ved efterangivelse / rettelser
Mulighed for repræsentationsmoms ved indkøb
Mulighed for moms for kunstner ved salg
Automatisk indberetning af moms til Skat -
Rapporter
Start up
Professionel
Vis bevægelser og saldo for en periode - råbalance
Søg og vis posteringer
Kontokort - bevægelse og forløb for en konto
Se sammensætning af et bilag og selve bilaget som pdf
Alle rapporter kan vises på skærmen eller hentes i pdf og csv (Excel)
Indstillinger
Start up
Professionel
Redigering af kontoplanen - ændre, opret og slet konti
Rediger regnskabsperioder og opret ny periode
Åben og luk regnskabsperioder for yderligere bogføring
Forskudte regnskabsår og regnskabsår med 1-18 måneders varighed
Vedligeholdelse af systemkonti - momskonti, resultatkonto m.fl.
Slå momskoder til og fra
Indstil stamdata for firmaet - navn, virksomhedstype, telefon, mail mv.
Prøv os af
Allan, Direktør

Invitation

Vil du prøve os af?

Opret et gratis regnskab og få syn for sagen. Det er 100 % uforpligtende og vi er klar til at yde hjælp på mail og telefon.
Du kan til enhver tid opgradere til professionel.