Der er ikke registreret problemer.

Vi overvåger automatisk vores servere døgnet rundt og modtager advarsler, hvis der opstår uregelmæssigheder. Vi påbegynder fejlretning, så snart vi bliver opmærksomme på problemer. Skulle du have bemærket noget, er du yderst velkommen til at kontakte os.