Spørgsmål og svar

Adgang til specifik viden

Oprettelse af et regnskab hos os kræver et dansk CVR-nummer.

Man kan oprette et CVR-nummer ved henvendelse til Skat. Oprettelse af CVR-nummer kræver nødvendigvis ikke samtidig momsregistrering. F.eks. kan momsregistrering undgås ved en omsætning under en vis grænse, ved lønsumsafgift eller for visse foreninger / virksomhedsformer. Kontakt eventuelt Skat eller din rådgiver for yderligere vejledning herom.

Vi opfylder alle krav til den nye bogføringslov, som træder i kraft i 2024. Vi er registreret hos Erhvervsstyrelsen for ret til at opbevare og håndtere regnskabsmateriale sikkert.

Der er rig mulighed for at trække data ud af systemet.

Alle kartoteker, såsom posteringer, kunder og leverendørerer, har mulighed for udtræk af både CSV format, som kan arbejdes videre med i f.eks. Excel og PDF for en mere udskriftsvenlig / overskuelig rapportform.

Der kan også trækkes mere komplette data i form af formatet SAF-T eller afrappoteringsdata i RegnskabBasis formatet.

Der er rig mulighed for at importere.

Alle kartoteker, såsom varer/ydelser, kunder og leverendørerer, har mulighed for import af generisk CSV format. Det er også muligt at impotere posteringer fra banken via CSV eller vores BankConnect App.

Ved opstart af regnskab kan man også importere en SAF-T fil fra et andet regnskabssystem.

En kreditnota oprettes og sendes på samme måde som en faktura. Antal skiftes blot til negative tal (minus foran), så dokumentets total bliver negativt. Den vil herefter automatisk skifte til at være en kreditnota.

Skal man kreditere en allerede sendt faktura helt eller delvist, kan man kopiere data fra denne ved at finde den under fanen Sendte fakturaer. Her kan kopires og vælge til en kreditnota, som så oprettes på baggrund af fakturaens linjer.

Dette kan gøres ved at lave en ekstra linje i fakturaen hvor rabatbeløbet fratrækkes. Man kan vælge at lave en enkelt linje til sidst i fakturaen med hele rabatten eller tilføje linjer med rabat efter alle linjer med rabat.

Har man f.eks. en faktura på kr. 800,- + moms og ønsker at give 10 % rabat, kan dette gøres ved at lave en linje med 0,1 i Antal og -800,00 i Á pris. I Tekst kan f.eks. anføres "Rabat 10 %". Dette vil fratrække kr. 80 svarende til 10 %, så fakturaen ender med en total på kr. 720,- + moms.

Ja. Vælg Sendes ikke (bogfør kun) under Afsendelse i sidste skridt, når faktura/kredinota laves.

Ja. Det kræver professionel abonnement.

Du kan sende faktura i fremmed valuta og på engelsk med vores App "Fakturaer til udenlandske kunder". Du kan sætte det ønskede land, sprog og valuta op på kundens stamkort.

Ja. Dette kan gøres i en kassekladde med en linje med konto for udgift og leverandør som modpost. Leverandøren skal være oprettet på forhånd. Beløb angives positivt ved denne kontoringsretning for en udgift.

Dette kan f.eks. være faste overførsler for husleje og lign., hvor der ikke findes et bilag. Man kan eventuelt benytte en detalje udskrift af posteringen i pdf fra banken, hvis man vil anvende Udgifter.

En måde er afvente det eksakte beløb, som bliver trukket i banken. Herefter kan man så bogføre bilaget i det præcise beløb i danske kroner og hermed undgå kursdifferencer.

Typisk er der tale om abonnementer trukket på et kreditkort hos en leverandør i udlandet, hvor prisen er i f.eks. euro eller dollar. Man kan indtil beløbet trækkes lade bilaget ligge i Udgifter som en kladde, så man husker at få den bogført.

Markér modkonto feltet (hvor den ikke er åben for valg af konto) og tryk Delete på tastaturet.

Markér de linjer som ønskes kopieret. Ønskes alle kopieret kan trykkes Alt+A. Herfeter trykkes Alt+C. Posterne kan nu kopieres ind i f.eks. et Excel ark eller en anden kassekladde. Bemærk at når du kopierer ind i anden kassekladde, skal det samme antal linjer være oprettet og skal markeres først.

Man kan også kopierer kolonner eller enkelte felter på denne måde.

Ja. Du skal således blot lave de nødvendige ændringer. F.eks. bogføre et manglende udgiftsbilag eller ompostere fejl. Herefter skal momsperioden bogføres påny, hvorved forskellene ændres i regnskabet.

Hvis du allerede har indberettet moms for perioden til Skat, skal du sørge for at lave en efterindberetning af ændringerne. Dette gøres hos Skat erhverv. Du kan se flere oplysninger på Skats hjemmeside eller kontakte Skat for yderligere vejledning om efterindberetning af moms.

Du kan ændre momsafregningsinterval til månedlig, kvartalsvis eller halvårlig for hver regnskabsperiode. Dette sker ved at redigere regnskabsperioden under Indstilinger og ændre Momsafregning.

Man kan have forskellige momsafregningsintervaller for hver enkel regnskabsperiode. F.eks. hvis man går fra momsafregning pr. halvår til kvartal eller omvendt.

Begynd med at oprette et gratis Start up regnskab. Dette kræver ikke et betalingskort.

Du kan senere opgradere til Professionel ved at tilknytte et betalingskort og vælge månedlig eller årlig betaling.

Du kan til enhver tid opsige abonnementet til udgangen af en periode. Enten via funktionen inde i systemet eller ved at kontakte vores kundeservice.

Efter opsigelse og udløb af indeværende periode nedgraderes regnskabet til gratis Start up og kan senere igen opgraderes hvis det ønskes. Du har derfor stadig fuld adgang til dine data efter opsigelsen.

Skift af kort kan være nødvendigt ved udløb af kort, skift af bank eller spærring af kort på grund af tyveri eller misbrug.

I tilfælde af at det tilknyttede kort nedlægges, skal et nyt kort tilknyttes. Dette kan gøres med funktionen til dette inde i systemet. Det er vigtigt at kortet skiftes hurtigst muligt for opretholde abonnementet og de ekstra funktioner. Skiftes kortet ikke vil regnskabet blive nedgraderet til gratis Start up, men kan senere igen opgraderes til Professionel ved tilknytning af et kort.

Vi modtager udelukkende betaling med kort. Vi tager imod alle gængse betalingskort både debet- og kreditkort. Herunder Dankort, VISA-Dankort, VISA og Mastercard m.fl.

Har din virksomhed ikke et kort, kan banken måske være behjælpelig med at udstede et firmakort. Man kan også vælge at tilknytte et privat kort og dermed foretage udlæg privat for virksomheden.

Vi har valgt denne måde for at holde udgifter til inddrivelse på et absolut minimum og dermed være i stand til at give lavest mulige priser.

Vi sender en kvittering på mail ved tilmelding af et kort og ved alle efterfølgende træk foretaget på kortet. Mailen sendes til mailadresse opsat under regnskabets stamdata.

Der oprettes en faktura på hver fornyelse af abonnementet med udspecificeret moms. Fakturaer kan hentes som PDF ved at logge ind i regnskabet. Der kan normalt opnås fuldt fradrag af momsen på vores ydelse, da et regnskabsprogram anses som en driftsudgift. Dette kræver dog at virksomheden er momsregistreret.

Oprettelse af et regnskab hos os kræver et dansk CVR-nummer.

Man kan oprette et CVR-nummer ved henvendelse til Skat. Oprettelse af CVR-nummer kræver nødvendigvis ikke samtidig momsregistrering. F.eks. kan momsregistrering undgås ved en omsætning under en vis grænse, ved lønsumsafgift eller for visse foreninger / virksomhedsformer. Kontakt eventuelt Skat eller din rådgiver for yderligere vejledning herom.

Vi ønsker at fastholde vores prisniveau i fremtiden. Dette gælder for både vores gratis Start up og Professionel.

Ønsker du at kende prisen i et år frem, kan vi anbefale vores årlige abonnement for Professionel. Dermed låses prisen fast til næste fornyelse.

Der kan opstå situationer, hvor vores omkostninger stiger markant. F.eks. ved høj stigning i lønudgifter eller store prisstigninger hos vores leverandører. I tilfælde af, at vi ser os nødsaget til at lade prisen stige, vil vi melde ud med lang varsel og med en behørig årsagsforklaring. I sidste ende er vores omdømme på spil og vi vil jo miste kunder ved useriøse prisstigninger.

Højeste sikkerhed er for os helt grundlæggende. Dette gælder også håndtering af kortdata og vi kan derfor trygt svare ja til dette.

Vi benytter en dansk og certificeret udbyder til håndtering af betalingskort. Kommunikation med denne udbyder og Nets foregår krypteret. Vi benytter os desuden af 2-vejs godkendelse af betalinger med 3D secure.

Du bevarer hos os fuld kontrol og kan til enhver tid fjerne dit kort igen, så vi ikke kan trække yderligere på det.

Support på telefon og mail

Kontakt os

Har du spørgsmål eller forslag?

Telefon

70 23 56 66
Mandag til torsdag 10-16 og fredag 10-15