Compliance

Sikkerhed, lovgivning og certificeringer

Registreret digitalt standard bogføringssystem

Registreringsnr. fob094130

Onlineregnskab.dk er anmeldt til og registreret hos Erhvervsstyrelsen, som et Standard Digitalt Bogføringssystem. Vi opfylder hermed alle krav vedrørende den nye bogføringslov.

Nemhandel registrant og udbyder

Onlineregnskab.dk udbyder eget Nemhandel AS4 adgangspunkt. Dette betyder, at du som kunde hos os, kan sende og modtage e-fakturaer på Nemhandel netværket.

Vi er også tilmeldt som registrant i Nemhandel og kan hermed sørge for registrering for modtagelse.

PEPPOL certificeret udbyder

Onlineregnskab.dk er certificeret udbyder af adgangspunkt på PEPPOL netværket. Dette betyder, at du som kunde hos os, kan sende og modtage e-fakturaer på PEPPOL netværket i hele Europa.

God ide pære

Giv os inspiration

Har du forslag til forbedringer?

Vi modtager meget gerne forslag til forbedringer. Vi kan ikke love, at vi kan lave alt, men vi lytter og medtager alle ideer i vores planlægning. Sådan mener vi, at der kan skabes højst mulig værdi for vores brugere.

Vi udvikler hele tiden på nye funktioner og forbedrer eksisterende når det giver mening.

Kontakt os