Opdateret den 25. juli 2023

Afgrænsning

Denne politik beskriver dataetik hos FAKTURASERVICE A/S og binavn ONLINEREGNSKAB A/S med CVR-nr. DK29633932 (virksomheden). Politikken omfatter alle forretningsaktiviteter i virksomheden og gælder for samtlige steder, hvor vi behandler data.

Anvendelse


Dataminimering

Vi arbejder for dataminimering. Vi opsamler, gemmer og behandler derfor udelukkende data, som er nødvendige for at gennemføre vores drift og levere den aftalte ydelse til vores kunder. Herunder data krævet i henhold til imødekommelse af eventuelle lovkrav i de tidsperioder det måtte være nødvendigt.

Gennemsigtighed og kontrol med egne data

Vi informerer så vidt muligt om formål med data og hvordan data anvendes.

Vi giver mulighed for, at kunder og andre interessenter kan se/få oplyst hvilke data vi behandler og opbevarer for dem.

Vi tilstræber at give mulighed for, at man kan ændre og slette egne data, hvis det er muligt i forhold til krav om sporbarhed og lovgivning.

Ansvarlig dataanvendelse

Vi anvender udelukkende data på en sådan måde, at det er formålstjenestelig og til fordel for alle berørte interessenter.

Vi benytter aldrig data til formål, som strider mod gældende lovgivning. Vi benytter aldrig data til diskrimination, udnyttelse af svage personer eller manipulerende salgsaktivitet.

Vi benytter i nogen grad data til interne analyser for forbedring af vores services og markedsanalyse. Dette har til formål at forbedre kundernes brug og oplevelser af vores kundeservice, selvbetjeningssystemer mm. Vi benytter også dataanalyse til at optimere vores information til interessenter og målretning af salg til nye og eksisterende kunder. Vi sælger aldrig data til tredjepart uden klart samtykke fra berørte interessenter.

Datasikkerhed

Vi arbejder konstant og systematisk for at sikre den bedst mulige sikkerhed omkring data. Dette sker ved en løbende vurdering af trusler mod virksomheden. Ved hjælp af en risikobaseret tilgang implementeres tiltag, som forbedrer vores sikkerhed.

Ansvar og opfølgning

Virksomhedens ledelse er ansvarlige for at nærværende politik for dataetik integreres i den daglige drift i hele virksomhedens organisation.

Der følges op på denne politik med løbende kontroller. Selve politikken revurderes mindst en gang årligt. Alle medarbejdere i organisationen er pålagt at medvirke til at politikken udføres.

Virksomheden har valgt at efterleve standarder og mærkningsordning, som sikrer sikkerhed omkring databehandling og løbende overvejelser om dataetik.

Kontakt os